Rozmowy mundurowych z nauczycielami na temat nieletnich i przemocy

fot. KPP w Ząbkowicach Śląskich
Partnerstwo i współpraca – głównie na tym opierało się spotkanie ząbkowickich policjantów z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Henrykowie. Współdziałanie w zakresie przemocy nie tylko rówieśniczej, ale również przemocy w rodzinie, uprawnień dyrektorów i nauczycieli związanych z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich to główne tematy przeprowadzonego szkolenia. Pamiętajmy, że profilaktyka to wiedza, a my zawsze służymy pomocą.
REKLAMA

Spotkani e zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Henrykowie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. wspólnie z nauczycielami i pedagogami obejmowało tematykę tzw. „ N iebieskiej K arty” czyli przemocy w rodzinie, oraz uprawnień nauczycieli i dyrektorów szkół związanych z tym zagadnieniem a także wynikających z Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
W myśl zasad y , ż e profilaktyka to wiedza policjanci przybliżyli gronu pedagogicznemu zmiany wprowadzone w 2022 r. W ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wskazano, że w sytuacji, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci:

  • pouczenia,
  • ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie,
  • przeproszenia pokrzywdzonego,
  • przywrócenia stanu poprzedniego,
  • wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.

Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłączy zastosowania kary określonej w statucie szkoły. Przepisu tego nie będzie można jednak stosować w przypadku, gdy nieletni dopuści się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego. Prawo dyrektora do stosowania oddziaływań wychowawczych nie ma więc zastosowania w odniesieniu do nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstw.
Co ważne, jeżeli przedstawiciel ustawowy nieletniego lub nieletni nie wyrazi zgody na propozycję dyrektora szkoły – dyrektor będzie miał obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego o demoralizacji lub o czynie karalnym.

Druga część spotkania dotyczyła przeciwdziałania przemocy w rodzinie. „Niebieską Kartę” zakłada nauczyciel, który stwierdza, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” w obecności osoby, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub świadka przemocy.
Policjantka asp. szt. Marzena Chwedeczko zajmująca się na co dzień procedurą niebieskich na szkoleniu krok po kroku pokazała jak praktycznie podjeść do sprawy i z czym wiąże się rozpoczęcie tej procedury. Starła się również odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się po tej części szkolenia pytania.

Dobra współpraca szkół z policją w zakresie profilaktyki dotyczącej dzieci i młodzieży skutkuje poprawą bezpieczeństwa i jest inwestycją w przyszłość nas wszystkich.

asp. szt. Katarzyna Mazurek
Oficer Prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich
tel. 608 086 826

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Ząbkowice Śląskie
1.3°C
wschód słońca: 05:43
zachód słońca: 19:59
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Ząbkowicach

kiedy
2024-04-23 19:00
miejsce
Ząbkowickie Centrum Kultury i...
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-21 20:00
miejsce
Ząbkowickie Centrum Kultury i...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-28 18:00
miejsce
Ząbkowickie Centrum Kultury i...
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-25 19:00
miejsce
Ziębickie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany