Ząbkowice Śląskie - informacje


20.757
mieszkańców Ząbkowic
9.902
mężczyzn
10.855
kobiet

2.618
w wieku przedprodukcyjnym

12.608
w wieku produkcyjnym

5.531
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

81
zawarto małżeństw

144
urodzeń

326
zgonów

-182
przyrost naturalny
miasto Ząbkowice Śląskie
dochody

134.278.720
wydatki

157.643.984
struktura wydatków Ząbkowic

1.292.977
0,820%
Rolnictwo i łowiectwo

13.952.154
8,850%
Transport i łączność

9.862.448
6,256%
Administracja publiczna

413.384
0,262%
Turystyka

5.644.242
3,580%
Gospodarka mieszkaniowa

857.732
0,544%
Działalność usługowa

4.437
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

400
0,000%
Obrona narodowa

1.137.420
0,722%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.251.939
2,063%
Obsługa długu publicznego

45.287.720
28,728%
Oświata i wychowanie

783.024
0,497%
Ochrona zdrowia

9.103.974
5,775%
Pomoc społeczna

10.107.321
6,411%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

148.167
0,094%
Edukacyjna opieka wychowawcza

15.238.594
9,666%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.461.298
10,442%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.386.449
4,051%
Kultura fizyczna i sport

17.710.314
11,234%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-04-22 19:58
REKLAMA
pogoda Ząbkowice Śląskie
1.3°C
wschód słońca: 05:43
zachód słońca: 19:59
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Ząbkowicach

kiedy
2024-04-23 19:00
miejsce
Ząbkowickie Centrum Kultury i...
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-21 20:00
miejsce
Ząbkowickie Centrum Kultury i...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-28 18:00
miejsce
Ząbkowickie Centrum Kultury i...
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-25 19:00
miejsce
Ziębickie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany